Bilder från 2019

Midsommardans vid Qvarnaslät, fyraparsuppställning.

Dragspelsmuseet i Spelemålen

Från Karnaberg, stora stenblock och grottor

Berättade om Karnaberg gjorde Lars Larsson