Historik

En tillbakablick på Nybro Folkdanslags historia

Ur jubileumsskriften 1963 – 1988

1963 firade Nybro Folkdanslag 25 år men egentligen är det inte sant. Föreningen startades redan 1947 men har dessemellan ”sovit” några år. Brev från den 17 feb. 1955 förtäljer: ”att laget tyvärr ej kan inkomma med någon årsrapport för verksamheten under 1954” Om verksamheten då . Berättas: ”något lite tränade vi på vårkanten men något mera har det inte varit”. ”Intresset är förnärvarande dåligt” skrev man. En av föreningens många ordförande Rune Carlsson (1963- 1968) berättar att danslaget åkte till Kalmar för att dansa i början på 60-talet. Gruppen blev större och man bestämde sig för att bedriva träningen på hemmaplan. IOGT-lokalen på Strandvägen passade bra och som spelman fanns Nils Rydeberg under träningkvällarna.

Föreningsmedlemmarna blev fler och under hösten 1975 kändes det som om man ”växte ur” lokalen på Strandvägen. Nu det anordnades en nybörjarkurs i gammaldans och eftersom lagets barn- och ungdomslag också behövde en större träningslokal kom Paradisskolans matsal väl till pass. Det var väldigt jobbigt att varje vecka flytta bord och stolar fram och åter för att få ett någorlunda stort dansgolv.

1977 fick folkdanslaget en svensk fana av Nybro kommun som använts flitigt vid laget uppvisningar under åren. Under Kungen Carl den 16 Gustavs och drottning Silvias Eriksgata till Nybro 1978 dansade barn/ungdomslaget en uppvisning för kungaparet.

Våren 1978 kunde man så hyra en annan klubblokal i Gamla Munksjös lokaler till medlemmarna stora glädje. Under januari 1983 anskaffades ett 150 m² stort bra ekgolv. Lokalen med dess biutrymmen var en förträfflig lokal lämpad för olika sorters dans. År 2003 blev danslaget åter tvunget att  bryta upp och tillfälligt dansade man i Flerohopp för att senare återvända till centralorten och till Kungshallshemmets samlingssal.

”Det närmaste som folkdanslaget varit en TV inspelning var när Bosse Larsson gästade Nybro 1979.

Verksamheten i laget har inte varit bara dans under åren utan verksamheten har varit bred. Sykurser, skinnberedning, näver-, halm-, rotslöjd, tovning, växtfärgning, vävning, ljusstöpning, korgmålning, ostystning och ostkaketillverkning är exempel på aktiviteter som bedrivits under åren.

Kontakten med andra lag är inte minst och under åren har utbytet varit stort med lokala föreningar, Nybrobygdens spelemän och Nybro Manskör. Utomlands har kontakterna också varit fina då speciell med de Nordiska länderna, Danmark, Norge och Finland.

Nybro Folkdanslag  40 – år  2003

Ur jubileumsskriften 2003

Det har gått 15 år sedan Nybro Folkdanslag firade sitt 25-rs Jubileum och den här Jubileumsskriften handlar om vad föreningen gjort under dessa femton år.
Fortfarande finns några av de medlemmar kvar som var aktiva vid 25-årsjubileumet. Det är dock tur att vi har lyckats få in nya medlemmar under tiden då det varit stora förändringar i laget. Det finns ju olika anledningar att alla inte finns kvar i föreningen. Några har blivit äldre, några vill numera bara dansa motions- och eller gillesdanser. De flesta av alla barnen som vi lärde att dansa har antingen lämnat Nybro för att söka utbildning och arbete på annan ort. Några har skaffat familj och valt att lägga tiden tillsammans med dem.

Vi har haft perioder då det varit svårt att få ihop 8 par till uppvisningarna, men med envishet och nya idéer har vi lyckats vända nedgången till ett litet uppsving. Idag har vi ofta 10 – 12 par vid de olika uppvisningarna. Vår sekreterare Barbro Svensson försöker, med stöd av make och ordf., att hitta nya lösningar om det om det är något som hänger upp sig. Våra dansledare Monica Björk och Irma Erlandsson som idag med framgång med framgång driver både folkdansgruppen och motionsdansgruppen kommer ofta med idéer och tips på aktiviteter som är intressanta och som motiverar oss i gruppen att göra vårt bästa. Vi försöker att bygga en ideell förening där medlemmarna hjälper till att ta ansvar för verksamheten och att göra alla delaktiga i kamratskap, gemensamhet och trivsel.

Ordföranden i Nybro Folkdanslag

Jan Svensson