Kontakt

Vill du komma i kontakt med föreningen kontakta då följande:

Svensson Jan            (Ordförande)
Adress: Ekaryd 3391
382 94 NYBRO
Telefon kväll:0481-40058            Mobil: 070-6534809
Telefax:       0481-40247
e-post:
jan@ekaryd.se

Irma Erlandsson        (Dansledare/sekreterare)
Adress: Vändstigen 6
382 37 NYBRO
Mobil: 076-8324012
e-post: irma637n@gmail.com

Lena Sjöblom                (Kassör)
Riddaretorp 205
382 96 NYBRO