Övriga i styrelsen

Styrelsemedlemmar: Monica Björk
Håkan Petersson
Britt-Marie Johansson
Åke Johansson

Revisorer: Ingemar Jansson Gunnar Birgemo